Společná historie nás spojuje i dnes

Projekt řeší opravu drobných sakrálních objektů a jsou realizovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Bieskidy CZ.3.22/3.3.06/12.03018 a spolufinancovány z prostředků ERDF v rámci OPPS CZ – PL 2007-2013. Partnerskou obcí je pro tento projekt polská obec Lodygowice.

Realizace projektů je naplánována do 30. 6. 2013. Vlastní práce se rozběhli v měsíci červenci a realizuje je kameník pan Voznica Ivan. Práce na sochách zapsaných v Seznamu chráněných památek provádí MgA. Jakub Gajda, Ph.D., akademický sochař a restaurátor.

V projektu jsou zapojeny obce Albrechtice, Bruzovice, Horní Bludovice a Těrlicko a jeho ukončení je plánováno k 30.6.2013. Celkem je opraveno 7 objektů, které byly k 30.4.2013 dokončeny a převzaty od dodavatele. Nyní probíhá závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování propagační brožury.

Průběh prací

Ke dni 25. 9. 2012:

Socha sv. Jana v Bruzovicích je dokončena. Sochám v Těrlicku  zapsané v seznamu chráněných památek chybí jen závěrečná povrchová úprava.


 

Společná historie nás spojuje i dnes

 reg. č. CZ.3.22/3.3.06/12.03018

Soupis prací na jednotlivé kříže

 

OBEC ALBRECHTICE

 

Kříž č. 1 – dřevěný kříž 4m vysoký, výměna za nový. Nová patka na uchycení,

k. ú. Albrechtice u Českého Těšína, p. č. 1116

 

OBEC BRUZOVICE

 

Kříž č. 1 – pískovcový podstavec s mramorovou deskou a litinový kříž, očistit a opravit silně

zvětralý povrch pískovce, mramoru i litinového kříže, doplnit chybějící části, zpevnění

povrchu a impregnace, natřít litinový kříž, opravit desku s písmem,

k. ú. Bruzovice, p. č. 3548/1

 

Kříž č. 2 – kamenný kříž, velmi narušený povrch a ulomená vrchní část, vyčistit, přebrousit

povrch, impregnace, obnova písma a sošky Krista,

k. ú. Bruzovice, p. č. 3548/1

 

Kříž č. 3 – socha sv. Jana z pískovce, očištění a oprava silně zvětralého povrchu, doplnění

části římsy a drobných částí na soše a držáku lampy, obnova písma, zpevnění povrchu,

oprava podstavce,

k. ú. Bruzovice, p. č. 3508 

 

OBEC HORNÍ BLUDOVICE

 

Kříž č. 1 – pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, očištění a oprava zvětralého povrchu,

doplnění chybějících částí, barevné sjednocení povrchu, povrchová úprava, výměna

podstavce z bílých cihel za pískovcový podstavec,

k. ú. Prostřední Bludovice, p. č. 668/2

 

OBEC TĚRLICKO

 

Kříž č. 1 – pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého zapsaná v seznamu památek, neutralizace

 povrchu, mechanické očištění, oprava trhlin a zpevnění povrchu, doplnění chybějících částí,

barevné sjednocení povrchu, závěrečná povrchová úprava,

k. ú.  Horní Těrlicko, p. č. 701

Loga programů