Aktuality obcí Archiv

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce

Záměr výpůjčky parc.č. 251/160 v k.ú. Horní Bludovice

Pozvání na 3. zasedání Zastupiteltva obce Dolní Domaslavice

Záměr výpůjčky parc.č. 873/3 v k.ú. Prostřední Bludovice

Záměr výpůjčky parc.č. 905 v k.ú. Horní Bludovice

Záměr obce Soběšovice propachtovat pozemky

Podmínky záměru obce Soběšovice propachtovat pozemky naleznete ZDE. ...ukázat více

Oznámení o projednání plánu péče o přírodní památku Stará řeka

Zápis do Mateřské školy Horní Domaslavice

Zápis – kriteria přijetí 19-20 ...ukázat více

Oznámení o umístění dokumenku-Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočet ZŠ a MŠ Horní Bludovice na rok 2019, Střednědobý výhled na rok 2020,2021

Veřejná vyhláška - pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře

Životní podmínky 2019 – výběrové šetření v domácnostech

Výběrové šetření v domácnosti ...ukázat více

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení o konání výslechu svědka panu Martinu Kučíkovi

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice

Oznámení o konání veřejnoho licitačního řízení - město Příbor

Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - město Příbor

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2019

Program kina na měsíc březen 2019