Aktuality mikroregionu Archiv

Rozpočtové opatření č.2/2018

Informace o vyvěšení na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočet 2018 změna č. 1

Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017

Dotace Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj poskytl DSO dotaci ve výši 125 000,- Kč v rámci žádosti na "Poradenství, administrativní služby a práce ". Dotace podpoří činnost DSO jako významného partnera pro spolupráci obcí.

Projekt „Study Tour v krajině 4 jezer“

Mikroprojekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy. Projekt je zaměřen na cestovní ruch v oblasti cyklotras a možného

Rozpočet DSO na rok 2018

Rozpočet 2018

Informace o vyvěšení

Oznámení o vyvěšení informace o uložení dokumentů

Rozpočtové opatření 2/2017

Rozpočtové opatření 2 2017

Rozpočtové opatření č. 1_2017

Rozpočtové opatření č.1_ 2017

Závěrečný účet DSO 2016

Závěrečný účet DSO 2016

Přezkum hospodaření DSO 2016

Přezkum hospodaření 2016 DSO    

Dotace Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj poskytl Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na projekt „Poradenství, administrativní služby a práce“ dotaci ve výši 100 000,-Kč. Dotace podpoří činnost dobrovolného svazku obcí, jako významného prvku pro spolupráci obcí.

Rozpočtový výhled DSO na období 2018-2021

Rozpočtový výhled DSO na období 2018-2021

Rozpočet DSO na rok 2017

Rozpočet DSO na rok 2017

Dotace Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj poskytl Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na projekt "Celoplošná oprava propoje Žermanické a Těrlické přehrady" dotaci ve výši 1 500 000,-Kč. V rámci projekt bude opraveny místní komunikace o délce 2800m a bude realizován

Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015 byla spuštěna!

Agentura pro regionální rozvoj pod patronací Moravskoslezského kraje dne 21. dubna 2015 spustila soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015. Soutěže se může účastnit malá, střední i velká firma se sídlem v Moravskoslezském kraji a přihlásit může svou

2. ročník závodu ve slalomu

Závody v lyžování

Valná hromada starostů

.