Aktuality Pazderna Archiv

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Zpravodaj obce Pazderna 2/2018

Pozvánka na květinovou výstavu FLORA Olomouc

Pozvánka na akci Frýdek-Místek na kole

Výstava obecních kronik Mikroregionu žermanické a Těrlické přehrady

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 3

" rel="bookmark">Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pazderna - projekt "Historie a kulturní krajina"

" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 2

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 S., o katastru nemovitostí (seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky)

Harmonogram svozu separovaných odpadů

Zpravodaj Obce Pazderna 1/2018

Pozvánka na 3. obecní zájezd

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 1

Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Výsledek II. kola volby prezidenta ČR v obci Pazderna

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 14

Pozvánka na večírek

Lyžařské závody o pohár Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - II. kolo