Aktuality Pazderna Archiv

" rel="bookmark">Pozvánka na První svépomocnou skupinu v rámci projektu Slezské diakonie "Podpora pečujících osob v Pobeskydí"

" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

Pozvánka na letní Floru Olomouc

Volby do zastupitelstva obce - Oznámení počtu a sídla volebních okrsků

Cyklistický závod Czech Cycling Tour

Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Schválený závěrečný účet obce Pazderna za r. 2018

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 6

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 5

Volby do zastupitelstev obcí - Kde podat kandidátní listinu v rámci Magistrátu F-M

Pozvánka na akci DEN POLICIE při příležitosti oslav 100 let vzniku Československa

Pozvánka na akci Těrlické slunko

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Pozvánka na akci Koníčkův den

Pozvánka na akci Pastuškové na hradě

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 4

Pozvánka na akci Den pečujících s Moravskoslezským krajem aneb spolu ruku v ruce

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní r. 2017 a dosažení skutečnosti v témže roce

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2018