Aktuality Pazderna Archiv

Návrh rozpočtu Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na rok 2019

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 10

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 9

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí_Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2019

Program Kina Těrlicko na prosinec a leden

Návrh rozpočtu obce Pazderna r. 2019

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (odstranění a okleštění stromoví)

Pozvánka na akci Senior bez nehod

Pozvánka na Vánoční jarmark na Lučině

Zvonění zvonů u příležitosti výročí skončení 1. světové války

Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Geografické informace

Geografické informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Program Kina Těrlicko

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pazderna

Zpravodaj Obce Pazderna 4/2018

Pozvánka na Besedu o náhradní rodinné péči v MSK