Aktuality Pazderna Archiv

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - II. kolo

Výsledek I. kola Volby prezidenta ČR - obec Pazderna

Schválený rozpočet na r. 2018 - DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Veřejná vyhláška - doručení Rozhodnutí č.j. SBS 30361/2017/OBÚ-05/16

Hasičský záchranný sbor MSK - používání zábavné pyrotechniky

Program kina v Těrlicku na leden 2018

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 12

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví v ochranném pásmu vysokého napětí

Zpravodaj obce Pazderna č. 7/2017

Rozpočet obce Pazderna na r. 2018

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta

Střednědobý výhled rozpočtu obce Pazderna na r. 2019 až 2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Návrh rozpočtu na r. 2018 - Mikroregion Žermanická a Těrlická přehrada

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Dokončení projektu: Historie a kulturní krajina, CZ.11.245/0.0/16_011/0000380

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pazderna

Návrh rozpočtu obce Pazderna na r. 2018