Aktuality Pazderna Archiv

Volby do zastupitelstev obcí - Kde podat kandidátní listinu v rámci Magistrátu F-M

Pozvánka na akci DEN POLICIE při příležitosti oslav 100 let vzniku Československa

Pozvánka na akci Těrlické slunko

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Pozvánka na akci Koníčkův den

Pozvánka na akci Pastuškové na hradě

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 4

Pozvánka na akci Den pečujících s Moravskoslezským krajem aneb spolu ruku v ruce

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní r. 2017 a dosažení skutečnosti v témže roce

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2018

Hradní slet čarodějnic na Hukvaldech

Oslavy 73. výročí konce II. světové války

Oznámení o uzavření obecního úřadu

Návrh Závěrečného účtu Obce Pazderna za r. 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Zpravodaj obce Pazderna 2/2018

Pozvánka na květinovou výstavu FLORA Olomouc

Pozvánka na akci Frýdek-Místek na kole

Výstava obecních kronik Mikroregionu žermanické a Těrlické přehrady