Aktuality Pazderna Archiv

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (odstranění a okleštění stromoví)

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 12

Město Příbor oznamuje konání veřejného licitačního řízení - prodej pozemků

Pozvánky na bezplatné akce pro pečující osoby

Pozvánka`na 7. ročník závodů ve slalomu

Pozvánka na turnaj ve stolním tenise Do Horních Bludovic

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Nový preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“

Chata na Prašivé dočasně uzavřená

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím SIPO

Upozornění vlastníků a uživatelů pozemků

Veřejná vyhláška - Usnesení k opravě zřejmých nesprávností úplného znění Zásad územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č. 1

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 11

" rel="bookmark">Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pazderna (projekt "Historie a kulturní krajina")

" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

OZV č. 2/2018

OZV č. 1/2018

Zpravodaj Obce Pazderna č. 5/2018

Návrh rozpočtu Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na rok 2019

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 10

Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 9