Aktuality Pazderna Archiv

Program kina v Těrlicku

Rozpočtové opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 10

Pozvánka na vánoční jarmark do Horních Bludovic

Oznámení o tom, kde je uloženo v listinné podobě, a kde je uveřejněno v elektronické podobě rozpočtové opatření č.2/2017 DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

ŘÍDÍM BEZ OPICE - preventivní akce Policie ČR

Veřejná vyhláška - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci návrhu na změnu (zmenšení) dobývacího prostoru Bruzovice

Trh vzdělávání a uplatnění 2017 ve Frýdku-Místku

SmVak a.s. informuje o nové on-line aplikaci

Pozvánka na turnaj ve hře PRŠÍ (Koíčkův dvůr Vojkovice)

Pozvánka na turnaj ve hře PRŠÍ (Koníčkův dvůr Vojkovice)

Zpravodaj obce Pazderna č. 6/2017

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Pozváka na Těrlický filmový festival

Volby do PS ČR - výsledek hlasování v obci Pazderna

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba

Dopravní kurýr 2/2017 - zpravodajský občasník

Charitní mrknutí 3 - čtvrtletník charity Frýdek-Místek

Seznam nemovit. věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění