Aktuality Horní Bludovice Archiv

Komise Rady obce Horní Bludovice (volební období 2014-2018)

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Horní Bludovice

Rada obce Horní Bludovice pro volební období 2014-2018

Rada obce Horní Bludovice (volební období 2014-2018)

Výbory zastupitelstva obce Horní Bludovice, zvoleného ve dnech 10.-11.10.2014

Výbory Zastupitelstva obce Horní Bludovice (volební období 2014-2018)

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice, zvolené ve dnech 10.-11.10. 2014

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice (volební období 2014-2018)

Pozvánka - Loučení s létem spojené s předvolebním setkáním

Pozvánka - Memoriál Jaromíra Pastora

Pozvánka - 6. ročník tenisového turnaje jednotlivců

Informace o uložení Závěrečného účtu , zprávy o hospodaření DSO za rok 2016 a rozpočtového opatření č. 1 2017 DSO

Program rozvoje obce

Upozornění občanům

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Usnesení rady obce č. 14/2017

Zpravodaj obce Horní Bludovice - červenec, srpen, září 2017

Upozornění SMVaK - zemní práce se při nedbalosti mohou prodražit !