Aktuality Horní Bludovice Archiv

V sobotu 19. ledna proběhlo první letošní Vítání občánků

Odstranění havarijních dřevin v obecním lese

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Obce Horní Bludovice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Veřejná vyhláška

Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání

Pozvánka - InfoTHERMA 2019

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2018

Zpravodaj obce Horní Bludovice - Vánoce 2018, leden 2019

Novoroční koncert obce Horní Bludovice

V kapli na Špluchově zazněly krásné tóny duchovní i vážné hudby. ...ukázat více

Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Horní Bludovice, a parc.č. 871/1, k.ú. Prostřední Bludovice

Výpadek ve svozu pytlovaných plastů

Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2019

Papučový bál

Členové klubu důchodců se bavili ...ukázat více

Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků řízení o konání výslechu svědka panu Martinu Kučíkovi

Pozvánka - 10. ročník turnaje jednotlivců (neregistrovaných hráčů) ve stolním tenise

Systém odpadového hospodářství v obci Horní Bludovice (k 01.01.2019), vč. stanovišť nádob na tříděný odpad a četnosti svozu komunálního odpadu

Usnesení rady obce č. 27/2018

Usnesení rady obce č. 26/2018

Usnesení rady obce č. 25/2018

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení panu Martinu Kučíkovi