Aktuality Horní Bludovice Archiv

Nabídka pro občany - KUŘICE

" rel="bookmark">Soutěž "Vesnice roku 2017"

" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

" rel="bookmark">Podmínky dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravsko.kraji 2. výzva"

" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

Oznámení občanům - uzavření obecního úřadu

Jubilanti v měsíci červnu 2017

Záměr výpůjčky parc.č. 802/1 v k.ú. Prostřední Bludovice

Upozornění MUDr. J. Koutníka

Záměr výpůjčky parc.č. 802/1 v k.ú. Prostřední Bludovice

Veřejná vyhláška čj. 336/2017/evi-2/744

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bludovické šlápoty 2017

V pondělí 8. května se konal 17. ročník populárního pochodu napříč obcí. ...ukázat více

..ukázat více

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Obce Horní Bludovice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Volejbalové středy začínají

Svoz pytlovaného bioodpadu

Nabídka pozemků k pronájmu - žádost o zveřejnění

Záměr darování - p.č. 131/16, k.ú. Prostřední Bludovice

Záměr darování - p.č. 133/2, k.ú. Prostřední Bludovice

Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za rok 2016

Čtvrtletník SmVaK Ostrava, a.s. „Z první ruky společnosti SmVaK Ostrava“