Aktuality Horní Bludovice Archiv

Informace občanům - uzavření obecního úřadu

Záměr výpůjčky parc.č. 929/1 v k.ú. Horní Bludovice

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Program kina v Těrlicko - květen 2017

Pozvánka na velikonoční koncert v evangelickém kostele v Havířově

Pozvánka - Pálení čarodějnic 29.04.2017

Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu změnyč. 2 Územního plánu Horní Bludovice

Nařízení Státní veterinární správy čj. SVS/2017/046099-T

Záměr propachtovat - vodovodní řad

Kroužek Smíšků se zúčastnil akce Ukliďme Česko

Celostátní akce nazvaná Ukliďme svět, ukliďme Česko se uskutečnila v sobotu 8. dubna 2017. ...ukázat více

Záměr výpůjčky parc.č. 470/2, 472/10 a 472/9, vše v k.ú. Prostřední Bludovice

Usnesení rady obce č. 6/2017

Záměr výpůjčky parc.č. 650/4 v k.ú. Prostřední Bludovice

Záměr výpůjčky parc.č. 650/4 v k.ú. Prostřední Bludovice

Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutí čj. 336/2017/evi-2/498

Domov pro seniory GrandPark v Havířově - informace

Žádost o vrácení/použití vratitelného přeplatku na místním poplatku za komunální odpad / ze psů

Zpravodaj obce Horní Bludovice - duben, květen, červen 2017

" rel="bookmark">Akce "Ukliďme Česko"

" rel="nofollow" id="featured-thumbnail">

Usnesení rady obce č. 5/2017