Aktuality Dolní Domaslavice Archiv

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody

Zápis z jednání výboru

Nabídka pracovní příležitosti

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Mapový portál - Chytrá mapa Dolní Domaslavice

Chytrá mapa pro Dolní Domaslavice

Mapový informační systém Dolní Domaslavice Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je ...ukázat více

Chytrá mapa pro Dolní Domaslavice

Mapový informační systém Dolní Domaslavice Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je ...ukázat více

...ukázat více

..ukázat více

Pozvánka na 22. zasedání ZO

Závěrečný účet DSO Mikroregionu za rok 2016 a Zpráva o přezkumu hospodaření DSO za rok 2016

Kotlíkové dotace MSK - 2. výzva

Těrlické slunko

Výzva k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce Obecní úřad Dolní Domaslavice - vybavení nábytkem

Kino červen

Zahájení aktualizace BPEJ

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce

Měsíčník KVĚTEN

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání všch položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné