Aktuality Dolní Domaslavice Archiv

Měsíčník KVĚTEN

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání všch položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Pozvánka na 21. zasedání ZO dne 22.5.2017

DEN OBCE

Zveme všechny na zábavné odpoledne s nočním karnevalem. ...ukázat více

..ukázat více

Na Pytláckou stezku Vás zve Klub pro děti a mládež Domaslavice. ...ukázat více

..ukázat více

Výzva k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce na výkon technického dozoru investora stavby Chodníky v obci Dolní Domaslavice

Výzva k předložení cenové nabídky k veřejné zakázce na výkon koordinátora BOZP - Chodníky v obci Dolní Domaslavice

Volejbalový turnaj o Pohár Mikroregionu

Veřejná vyhláška - MMFM 57982/2017

Pálení čarodějnic 29.4.2017-zrušeno

Čarodějnice letos použily veškeré svoje čarodějnické umění a seslaly na nás takové počasí, jaké právě zažíváme a tím si ...ukázat více

...ukázat více

..ukázat více

Usnesení z 18. zasedání ZO

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí na rok 2017

Obecně závazná vyhláška 1/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 1/2017 o nočním klidu

Zasedání zastupitelstva obce č. 20 - pozvánka, program jednání

Nařízení SVS - ukončení