Autor archivu

Program kina v Těrlicku - únor 2018

Kamerový systém pomáhá zvyšovat bezpečnost a odhalovat delikty

Dvě nové kamery Městského kamerového dohlížecího systému, které byly na konci roku 2017 nainstalovány v rekonstruovaném železničním podjezdu na ul.... ...ukázat více

RO č. 1-2018 ...ukázat více

..ukázat více

Program Kina Svoboda – únor 2018

Upozornění

upozornění

Usnesení rady obce č. 25/2017

Usnesení rady obce č. 24/2017

Rok 2016

Omluva za ztíženou průchodnost křižovatky u zrcadel

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - II. kolo

Pozvánka na lyžařské závody

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady si Vás dovoluje pozvat na lyžařské závody. Pozvánku naleznete zde. Odkaz na přihlášení https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn8K-4dVLfrV8hQyC6aMEgTAc_8vFMGeArOhHOTggT-yiroA/viewform

Jaroslav Votýpka administrátor DSO Mikroregion ...ukázat více

Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2018

Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Obce Horní Bludovice v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Návrh strategického plánu rozvoje obce Těrlicko - 2018

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

První kolo druhé přímé volby prezidenta České republiky

Jak dopadly prezidentské volby v obci? ...ukázat více

..ukázat více

Výsledky hlasování ve volbě prezidenta České republiky v I. kole volby v obci Horní Bludovice